We use cookies on our website to provide the best possible user experience for our visitors.

You are able to use the following "cookie" settings:

Details about "Cookie" settings...

You will be able to reach this surface and change your settings anytime in the future by clicking to the "Cookie setting" button placed down in the footer box.

Mi is részt vettünk az EuroSkills 2018 konferencián

Kattints a jövőre! - hirdette az EuroSkills 2018 keretein belül megrendezett konferencia címe.

2018.10.05.

Kattints a jövőre! - hirdette az EuroSkills 2018 keretein belül megrendezett konferencia címe, mely egyben kifejezte a konferencia tematikáját is. Az előadások a Z generációval, a pályaorientációval és az ipar 4.0-val kapcsolatos kérdéseket vizsgáltak.D_KOS20180925022

A konferenciát Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg, akit Dr. Navracsics Tibor, Oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős biztos előadása követett. A magyar biztos elmondta, hogy a globalizáció a nemzetközi munkaerőpiacon is jelentős versenyt hozott, amit már az iskolában meg kell nyerni. Előadásában ismertetett felmérések szerint az unióban tízből négy ember nem rendelkezik alapvető digitális ismeretekkel, ezért a bizottság támogatja az új készségek, a digitális oktatás fejlesztését, hiszen ezzel is segítik a munkaerőpiacon való elhelyezkedést. Az Európai Unió keretein belül több olyan program is elérhető, amelyek támogatják a szakképzésben és egyéb képzési formában tanuló fiatalokat ismereteik bővítésében, vagy akár ezek gyakorlatban való kipróbálásában.

 

A programbeszédeket Manuela Geleng, Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás főigazgatóságának szakképzési igazgatója és Dr. Palkovics László, Innovációs és technológiai miniszter mondták. Manuela Geleng előadásában hangsúlyozta, hogy a Z generáció tagjainak már más szükségleteik vannak mind a képzésük, mind a munkavállalás során. Lévén digitális bennszülöttek fontos, hogy az oktatásuk kapcsán különös figyelmet kapjanak a személyes kommunikációval kapcsolatos készségek és ezzel párhuzamosan az informatikai ismeretek minél magasabb szintűek legyenek. A munkavállalás során pedig előtérbe kerül a rugalmas munkaidő iránti igény, az önfoglalkoztatás és olyan pozíciók, munkák alakulnak ki, amelyeket ma még nem is ismerünk. Az igazgató asszony előadása megerősítéseként bemutatott egy skót videot, ami az ipar 4.0 kihívásaira hívja föl a figyelmet. (link - https://www.youtube.com/watch?v=ITJUQre19Mg&feature=share)

 

Az előadásában azt is ismertette Geleng asszony, hogy a felnőttképzésnek, az élethosszig tartó tanulásnak, az ismeretek bővítésének a szerepe egyre inkább felértékelődik. Továbbá fölhívta a figyelmet azokra a Bizottság által indított programokra, amelyek támogatják a fiatalokat ismereteik bővítésében, lehetőséget kínálnak külföldi tapasztalatok gyűjtésére.

·         European Vocational Skills Week – link: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/evsw2018_en

·         European Alliance for Appentceship – link: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147

·         Erasmus+ - link: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/vocational-education-and-training-0_en

 

Dr. Palkovics László programbeszédében leszögezte, hogy az iskola továbbra is az oktatás elsőszámú helyszíne marad, és ebben a tanárok szerepe fontos. Kitért arra is, hogy a piac egyre nagyobb arányban igényli a műszaki, informatikai, matematikai területhez köthető szakképzettséget, viszont Magyarországon a műszaki területen tanulók létszáma nem elegendő, messze nem tudja kielégíteni a munkaerőpiac igényét. Valamint beszélt arról is, hogy az oktatók és a szülők továbbképzése, megszólítása is kiemelten fontos a robotika és egyéb műszaki területeken. Sok esetben bizonyos részproblémák, területek esetén a fiatalok tudása relevánsabb lehet az ipar 4.0 korában, hiszen ők már digitális bennszülöttek, szüleik, oktatóik pedig most tanulják ezeket az ismereteket. Ezzel párhuzamosan az ismeretek devalválódása is zajlik. Felidézte, hogy Magyarország elindította a Digitális jólét programot, ennek egyik fontos eleme a digitális oktatás erősítése, köztük a digitális tananyagfejlesztés, a pedagógusok digitális felkészítése. Az egymással kapcsolatban lévő eszközök száma jelentősen növekedni fog, és ez megváltoztatja a környezetet, a szakképzési rendszernek pedig szerepe van az elkövetkezendő időszak technológiai váltásában.

 

Megerősítette ő is, hogy a most felnövő generációk foglalkozása valószínűleg még nem is létezik, nem tudjuk megnevezni. Hangsúlyozta, hogy egyre komplexebb problémák megoldására kell fölkészíteni a diákokat. Fontosnak nevezte, hogy az iskolarendszerben bemutassák a szakmákat is, főleg azokat, amelyekben hiány mutatkozik. Elmondta, a duális képzés jó példa arra, hogy a tanulók megismerjék a gyakorlatot is.

A konferencia kerekasztalbeszélgetésekkel és egy-egy résztéma köré szerveződő előadásokkal folytatódott. Ezekben szó esett arról, hogy a gépiesítéssel egyre nagyobb szükség van a humán szakértelemre, arra, hogy minél magasabb szinten ismerjék a szakképzésben tanulók a szakmájukhoz kapcsolódó nyersanyagokat és a programozást, valamint a digitális generáció analóg igényeiről és a sikeres pályaorientációs stratégiákról is. Ezzel párhuzamosan a kiállítás területén bemutatásra kerültek az egyes szakmák, ezekhez kapcsolódó hazai és külföldi lehetőségek is.

 

 


Back